Ndryshimi i fundit është bërë:
16 tetor 2018 në ora 14:46.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës – Themelimi i një shoqërie të re sigurimi
E premte, 27 Maj 2011 00:00

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve (‘’ Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, dhe 44/2011), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari  sigurimi të jetës për Shoqërinë aksionere Uniqa life, Shkup.

Si themelues të shoqërisë së re për sigurimin e jetës paraqitet  SIGAL UNIQA Group Austria.

Shoqëria e re aksionere  Uniqa life është e vendosur në adresën Rr. Marksi dhe Engelsi nr.3, Shkup.

Me lëshimin e licencës së re, numri i shoqërive të sigurimit për kryerjen e veprimtarisë së sigurimit të jetës rritet për një kompani tjetër dhe në tregun e sigurimit në Republikën e Maqedonisë aktualisht veprojnë një total prej katër  shoqërive për sigurimin e jetës.

 
Sfidat në harmonizimin e mbikëkqyrejs vendore dhe mbikëqyrjes së sigurimeve me regulativen dhe praktikat e Unionit Evropian
E premte, 06 Maj 2011 11:33
30-31 Maj 2011, hotel Granit

Ohër, Maqedoni

Agjencia për mbikëqyrejn e sigurimit organizon konferencë rajonale për mbikëqyrësit e sigurimeve. Qëllimi i konferencës është për të diskutuar çështje të rëndësishme rreth harmonizimit të rregulloreve dhe praktikave të BE-së në sistemin juridik të mbrendëshëm, dhe për të mundësuar shkëmbimin e përvojave në mes rregullatorëve mbikëqyrëse të sigurimeve. Organizimi i konfrencës përkrahët nga projekti rajonal USAID-...
Lexo ma...
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Rumanisë
E premte, 08 Prill 2011 12:21
Më 21 Shkurt, të vitit 2011 të dy organet rregullatore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë (AMS), dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të Rumanisë, nënshkruan  Memorandum për bashkëpunim. Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirën për bashkëpunim të suksesshëm me qëllim për të shkëmbyer  përvoja dhe informata mbi tregjet e sigurimit në të dy vendet, shkembimi i njohurive përmes vizitave studimore dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve dhe të Bankës Qendrore të Republikës së Maqedonisë
E enjte, 20 Janar 2011 10:15
Më 18 janar 2011 Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve thellojë bashkëpunimin me Bankën Qendrore, me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.

Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm të suksesshëm mes dy institucioneve, me qëllim për të shkëmbyer informacion, njohuri, përvojë dhe forcimin e kapaciteteve.
 
ASO konkurs
E premte, 15 Prill 2011 19:35
K O N K U R S

Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë

 

                Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve...
Lexo ma...
 
Trajnim për stafin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimit
E martë, 22 Shkurt 2011 11:47
   Me qëllim që në mënyrë efikase të zbatojë aktivitetet dhe përgjegjësit e veta ligjore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit (AMS) nëpërmjet themelimit dhe zbatimit të një sistemi për  edukim dhe trajnim profesional të punonjësve vazhdimisht investon në përforcimin e kapaciteteve për mbikëqyrje. Në kuadër të aktiviteteve të zhvillimit të mbikëqyrjes, kryen trajnime të rregullta në vend dhe jashtë vendit. Në periudhën prej 1-4 shkurt, 2011 në...
Lexo ma...
 
Licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës
E hënë, 27 Dhjetor 2010 15:21
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës-Themelimi i një shoqërie të re sigurimi VIG

 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008 , 56/2009 dhe 67/2010), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari sigurimi të...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213TjetriFund »

Faqe 11 nga 13

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit