Ndryshimi i fundit është bërë:
16 tetor 2018 në ora 14:46.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
- Memorandum për bashkëpunim në mes të AMS dhe Agjencisë për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional
E martë, 21 Dhjetor 2010 09:33

memo mapas 009Më 14 Dhjetor  të vitit 2010, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë  (AMS), dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional  nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi si  kornizë ligjore e rregullon mënyren e bashkëpunimit dhe në të njejtën kohë perfaqëson  bazë për forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe forcimin e besimit mes dy organeve rregullatore .

Akti i nënshkrimit të memorandumit u zhvillua ne Agjencië për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional dhe u nënshkrua nga z. Bulent Dervishi, drejtor I Agejncionit për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar për Sigurim Penzional dhe Z. Klime Poposki, Kryetar  i Këshilit të AMS.

 
- Seminar I organizuar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I Rreziqeve në Ndërrmarje ‘’
E mërkurë, 01 Dhjetor 2010 13:05
Në interes të monitorimit të trendeve moderne  në administrimin e rrezikut, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve organizoi një seminar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I rreziqeve në ndërmarrje’’- An Overview of Enterprise  Risk Management (ERM).  Ky seminar u mbajt më 24 dhe 25 nëntor , duke filluar nga ora  09-13 në Universitetin Europian në Shkup. Kryetari I Këshillit të Eksperteve  të Agjencise , z. Klime Poposki , e hapi takimin dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e mbikëqyrjes të tregjeve financiare, Austrisë
E martë, 28 Shtator 2010 09:34
Me datë 22 shtatorë të vitit 2010, në Vienë, në zyrat e Autoritetit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare të Austrisë, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve e Republikës së Maqedonisë e zgjeroi bashkëpunimin me Autoritetin Austriak me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim.

Memorandumi i bashkëpunimit hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm, shkëmbim të përvojave dhe informatave, organizim të kontrollave të përbashkëta dhe forcim të...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlerë
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlere. Ky dokument ka për qëllim  forcimin dhe themelimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në fushën ku të dy institucionet  janë objekt i interesit të përbashkët. Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe...
Lexo ma...
 
- Takim pune me temë ‘’ Zbatim praktik të raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Maqedoni ‘’
E martë, 23 Nëntor 2010 15:41
Me iniciativë të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve  më 22  nëntor, 2010 në selinë  e Agjencisë, zhvilloi një takim pune mbi  ‘’ Zbatimin e raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Republikën e Maqedonisë’’ .

Në takimin morën pjes përfaqesues  nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve, kompanitë e sigurimeve , anëtarët e Byrosë, MInistria e Brendshme  dhe të Këshillit Kombëtar  për trafikun rrugor. Qëllimi I këtij...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF) të Republikës së Shqipërisë
E hënë, 19 Prill 2010 00:00
Në datën 19 prill, 2009, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua Ceremonia e Nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, Maqedoni (ISA) në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve.

Nënshkrimi i memorandumit shërben si bazë bashkëpunimi midis dy institucioneve rregullatore, me qëllim mbrojtjen e interesave të të siguruarve, duke promovuar...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin  e mirëkuptimtimit me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit. Ky dokument ka për qëllim forcimin e sistemit për parandalimin  e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit në Republikën e Maqedonisë. Memorandumi i mirëkuptimit paraqet një formalizim të bashkëpunimit me Drejtorinë dhe i njeti është nënshkruar nga...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213TjetriFund »

Faqe 12 nga 13

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit