Последната промена е направена на:
19 февруари 2019 во 10:53 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно Планот за работа на Агенцијата за 2014 година, Агенцијата донесе Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност  за вршење работи на застапување и осигурително брокерски работи.

Обуката за вршење работи на застапување во осигурување ќе се спроведе во периодот од 08-10.10.2014 година, а обуката за осигурителни брокерски работи ќе се спроведе во периодот од 08-10.10.2014 година и 18.10.2014 година во просториите на Европски универзитет. Наставната програма за полагање на испитот за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи и работи на застапување во осигурување,  точните термини како и деталниот распоред на предавањата ќе биде објавен на интернет страницата на  Агенцијата за супервизија на осигурување пред отпочнување на обуката.

Врз основа на горенаведеното а со цел навремено информирање, Ве известуваме дека пријавувањето на кандидати за учество на обуката и полагање на испитот  ќе се врши најдоцна до 06.10.2014 година со поднесување на Пријава за учество на обуката до Агенцијата за супервизија на осигурување.

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување