Последната промена е направена на:
05 декември 2017 во 15:53 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 27.10.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје, на лицето Гоце Вангеловски,и
 2. Усвојување на Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2017 година.
 
Седница одржана на 14.09.2017
 1. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска,
 2. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Ило Ристовски.
 
Седница одржана на 21.08.2017
 1. Решение  за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка,
 2. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување
 
Седница одржана на 08.08.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето Рок Пивк
 
Седница одржана на 04.08.2017
 1. Решение за давање дозвола за вршење на работи на осигурување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.
 
Седница одржана на 28.07.2017
 1. Решение за давање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на лицето Емил Кратовалиев
 
Седница одржана на 14.07.2017
 1. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје,
 2. Решение за давање на согласност за измена на  Статут на САВА осигурување а.д. Скопје,
 3. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово и Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување,
 
Седница одржана на 23.06.2017
 1. Годишен извештај за работењето на АСО за 2016 година, и
 2. Годишен извештај за пазарот на осигурување во 2016 година, и
 3. Донесување на ревидираните финансиски извештаи на АСО за 2016 година.
 
Седница одржана на 19.06.2017
 1. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Александра Шкемби,
 3. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга,
 4. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје,
 5. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
 6. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 
Седница одржана на 15.05.2017
 1. Решение за воведување на класата 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, од групата на осигурување на живот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопјеч и
 2. Решение за измена на Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

 

 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување