Ndryshimi i fundit është bërë:
17 maj 2019 në ora 12:14.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Poposki nga Bratisllava në Konferencën ndërkombëtare për bashkëveprim ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional – në dekadën e fundit vendi jonë në segmentin e sigurimit jetësor shënon rritje më të lartë kumulative prej 455% dhe rritje mesatare vjetore prej 21 % ndërmjet vendeve të Europës Juglindore.
E hënë, 15 Prill 2019 07:35

Në periudhën prej 11-12 prill, në Bratisllavë, Republika e Sllovakisë, u mbajtë Konferenca e bashkëveprimit ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional, në organizim të Lidhjes ndërkombëtare të mbikëqyrësve të sigurimit (IAIS), Organizatës ndërkombëtare të mbikëqyrësve pensional (IOPS), Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Banka Popullore e Republikës së Sllovakisë (NBS). Qëllimi i ngjarjes është të shqyrtohet rëndësia e akumulimit dhe menaxhimit të mjeteve dhe obligimeve, në mënyrë që do të siguroj përkrahje për zhvillim dhe siguri të të ardhurave nga pensioni. Kryetari i Këshillit të ekspertëve, z. Klime Poposki, morri pjesë me prezantim dhe si pjesëmarrës në panel, në të cilin u diskutua për qasjen e rregullatorëve, në lidhje me trajtimin e produkteve afatgjate financiare të sigurimit dhe fondeve pensionale, dhe atë në shoqëri me z. Preston Rutledge, ndihmës i sekretarit shtetëtor të Departamentit të Punës së SHBA-ve, z. Conor Donaldson, Udhëheqës i Komitetit për zbatim në Lidhjen ndërkombëtare të mbikëqyrësve të sigurimeve, profesori Karel Van Hulle nga Universiteti Katolik Luven, Belgjikë dhe profesor nderi në Universitetin e Getes në Frankfurt dhe udhëheqës i mëparshëm në Komisionin Europian, në Njësinë për sigurime dhe z-nja Manuela Zweimüller, Drejtore e Njësisë për rregullativë në Rregullatorin europian për sigurime dhe pensione  (EIOPA).

bratislava

Në panel u diskutua për ngjajshmëritë dhe dallimet ndërmjet trajtimit rregullator të produkteve afatgjate në sektorin e sigurimeve dhe pensional, si dhe për risitë në sigurimet dhe pensionet, duke identifikuar disa sfida të përbashkëta dhe esenciale.

Njëherit, Kryetari i Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimeve, z. Klime Poposki i theksoi rezultatet pozitive në zhvillimin e sigurimeve të jetesës në dekadën e fundit, të cilat shënojnë rritje sa më të lartë kumulative prej 455% dhe rritje mesatare vjetore prej 21 % ndërmjet vendeve të Europës juglindore. “Mbikëqyrje efektive, cilësore dhe e pavarur, e cila i zbaton në punën e saj parimet rregullative ndërkombëtare, të shënuara nga ana e Lidhjes ndërkombëtare të mbikëqyrësve të sigurimeve, harminizimin me direktivat europiane të sigurimeve, aktivitetet e edukimit financiar, si dhe ambienti i volitshëm makroekonomik, stabiliteti monetar dhe financiar dhe prania e fuqishme e grupave të sigurimeve nga UE në vendin tonë, paraqesin faktorë kyçë për rezultatet e arritura”, theksoi Poposki në prezantimin e tij.

 
Poposki nga Viena në Forumin ndërkombëtar për sigurimet e pronës - viti 2018 ishte viti më i suksesshëm sa i takon rritjes së shitjes së sigurimeve të pronës në dekadën e fundit, si dhe në krahasim me vendet tjera në rajon
E martë, 09 Prill 2019 14:07
Më 9 prill, viti 2019, u mbajtë Forumi tradicional ndërkombëtar për sigurimet e pronës me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Organeve europiane rregullative për sigurime, përfaqësuesë të industrisë së sigurimeve, firma konsulente dhe bartës të politikave për menaxhimin me humbjet financiare si pasojë e ngjarjeve katastrofë. Qëllimi i ngjarjes është që të shqyrtohet ndikimi dhe rrezistenca e shoqërisë ndaj rreziqeve klimatike dhe rreziqeve sajber.

Kryetari i...
Lexo ma...
 
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve tradicionalisht e shënoi Javën globale të parasë
E hënë, 08 Prill 2019 13:46
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve në kuadër të misionit dhe vizionit të tyre në vazhdimësi realizon aktivitete nga sfera e edukimit financiar dhe kontribuon në ndërtimin e dijes financiare jo vetëm të popullatës së re, por edhe të popullatës më të moshuar.

Në kuadër të Javës globale të parasë, këtë vit Agjencia  realizoi numër të madh të aktiviteteve në mënyrë vetanake, si dhe bashkërisht me anëtarët e Trupit koordinues për edukimin financiar dhe...
Lexo ma...
 
Memorandum i nënshkruar për bashkëpunim në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar
E hënë, 25 Mars 2019 10:33
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave, Agjencia për mbikqyrje të sigurimit penzional financiar kapital dhe Komisioni për letra me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, të gjitha anëtare të Trupit koordinativ për edukim financiar dhe inkluzion financiar, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në lëminë e edukimit financiar dhe inkluzionit financiar.

Bashkëpunimi ndërmjet nënshkruesve...
Lexo ma...
 
Filloi projekti për edukimin financiar të popullsisë
E hënë, 08 Prill 2019 13:47
Në periudhën 3-5 prill, viti 2019, u realizuar misioni i parë zyrtar, në kuadër të projektit për ndihmë teknike për edukimin financiar të Organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Ministrisë së Financave të Holandës, që zhvillohet në shtatë vende nga konstituenca holandeze përgjatë FNM dhe Bankës botërore.

Përveç Agjencisë për mbikqyrje të sigurimeve, bartës të këtij projekti pesëvjeçar janë edhe Komisioni për letra me vlerë, Ministria...
Lexo ma...
 
Java globale e parasë, 25-31 mars, viti 2019: Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve me aktivitete të shumta e shënoi Javën globale të parasë
E hënë, 25 Mars 2019 10:51
Në sferën e edukimit financiar, shënimi i Javës globale të parasë është një ndër aktivitetet e shumta që Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve i ndërmerr në kuadër të kompetencave të veta për zhvillimin e tregut të sigurimit dhe zhvillim të vetëdijes së publikut për sigurimin dhe mbikqyrjen e sigurimit. Falë shënimit shumëvjeçar të Javës globale të parasë në vendin tonë, e njëjta si manifestim u bë e mirënjohur në mesin e të rinjve.

Me rastin e Javës...
Lexo ma...
 
Njoftim
E martë, 05 Mars 2019 12:39
Më 21 shkurt 2019 në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, Presidenti i Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve Z. Klement Poposki u takua me z Kyriacos Charalambous, një anëtar i Kabinetit të Komisionerit Johannes Hahn.Qëllimi i takimit ishin çështjet e zhvillimit rajonal të sektorit të sigurimeve në Ballkanin Perëndimor. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nivelin më të ulët të zhvillimit të sigurimit krahasuar me mesataren e...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 1 nga 14

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit