Ndryshimi i fundit është bërë:
25 korrik 2019 në ora 10:19.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
NJOFTIM
E hënë, 27 Maj 2019 08:59
poster alb
 
KONKURS
E hënë, 27 Maj 2019 08:44
Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore nëfushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe afirmimine profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2019 përkërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë sëVeriut.Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve...
Lexo ma...
 
Poposki nga Viena në Forumin ndërkombëtar për sigurimet e pronës - viti 2018 ishte viti më i suksesshëm sa i takon rritjes së shitjes së sigurimeve të pronës në dekadën e fundit, si dhe në krahasim me vendet tjera në rajon
E martë, 09 Prill 2019 14:07
Më 9 prill, viti 2019, u mbajtë Forumi tradicional ndërkombëtar për sigurimet e pronës me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Organeve europiane rregullative për sigurime, përfaqësuesë të industrisë së sigurimeve, firma konsulente dhe bartës të politikave për menaxhimin me humbjet financiare si pasojë e ngjarjeve katastrofë. Qëllimi i ngjarjes është që të shqyrtohet ndikimi dhe rrezistenca e shoqërisë ndaj rreziqeve klimatike dhe rreziqeve sajber.

Kryetari i...
Lexo ma...
 
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve tradicionalisht e shënoi Javën globale të parasë
E hënë, 08 Prill 2019 13:46
Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve në kuadër të misionit dhe vizionit të tyre në vazhdimësi realizon aktivitete nga sfera e edukimit financiar dhe kontribuon në ndërtimin e dijes financiare jo vetëm të popullatës së re, por edhe të popullatës më të moshuar.

Në kuadër të Javës globale të parasë, këtë vit Agjencia  realizoi numër të madh të aktiviteteve në mënyrë vetanake, si dhe bashkërisht me anëtarët e Trupit koordinues për edukimin financiar dhe...
Lexo ma...
 
Poposki nga Bratisllava në Konferencën ndërkombëtare për bashkëveprim ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional – në dekadën e fundit vendi jonë në segmentin e sigurimit jetësor shënon rritje më të lartë kumulative prej 455% dhe rritje mesatare vjetore prej 21 % ndërmjet vendeve të Europës Juglindore.
E hënë, 15 Prill 2019 07:35
Në periudhën prej 11-12 prill, në Bratisllavë, Republika e Sllovakisë, u mbajtë Konferenca e bashkëveprimit ndërmjet sigurimit jetësor dhe sigurimit pensional, në organizim të Lidhjes ndërkombëtare të mbikëqyrësve të sigurimit (IAIS), Organizatës ndërkombëtare të mbikëqyrësve pensional (IOPS), Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Banka Popullore e Republikës së Sllovakisë (NBS). Qëllimi i ngjarjes është të shqyrtohet rëndësia e...
Lexo ma...
 
Filloi projekti për edukimin financiar të popullsisë
E hënë, 08 Prill 2019 13:47
Në periudhën 3-5 prill, viti 2019, u realizuar misioni i parë zyrtar, në kuadër të projektit për ndihmë teknike për edukimin financiar të Organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim (OECD) dhe Ministrisë së Financave të Holandës, që zhvillohet në shtatë vende nga konstituenca holandeze përgjatë FNM dhe Bankës botërore.

Përveç Agjencisë për mbikqyrje të sigurimeve, bartës të këtij projekti pesëvjeçar janë edhe Komisioni për letra me vlerë, Ministria...
Lexo ma...
 
Java globale e parasë, 25-31 mars, viti 2019: Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve me aktivitete të shumta e shënoi Javën globale të parasë
E hënë, 25 Mars 2019 10:51
Në sferën e edukimit financiar, shënimi i Javës globale të parasë është një ndër aktivitetet e shumta që Agjencia për mbikqyrje të sigurimeve i ndërmerr në kuadër të kompetencave të veta për zhvillimin e tregut të sigurimit dhe zhvillim të vetëdijes së publikut për sigurimin dhe mbikqyrjen e sigurimit. Falë shënimit shumëvjeçar të Javës globale të parasë në vendin tonë, e njëjta si manifestim u bë e mirënjohur në mesin e të rinjve.

Me rastin e Javës...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 1 nga 15

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit