Офицер за заштита на лични податоци

Горан Крстевски

email: goran.krstevski@aso.mk

тел.: 02/3254 050;