Соопштение завршено пријавување за обука брокери март 2020