Заинтересираните кандидати за пружање на услуги за едукатори на обуката може да ги најдат сите потребни информации за предметот во тендерската документација ТУКА.