Контакт

 • Локација

  Ул. Македонија бр.25 , Палата Лазар Поп Трајков, кат 5
  1000 Скопје
  Република Северна Македонија

 • Е-пошта

  contact@aso.mk

 • Телефон

  02 3254 050

 • Работно време

  од 08:30 до 16:30 часот

   

  Архива за прием на странки/документи

  од 09:00 до 14:00 часот

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЈАТА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
Сметка број 210065288480132, депонент на НЛБ Банка АД Скопје
Сметка број 200002007041251, депонент на Стопанска банка АД Скопје

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:

Весна Симоновска телефон за контакт: (02) 3 254 056

Контакт форма Мапа

  Facebook
  LinkedIn
  Големина на фонт
  Контарст