Циркуларен допис – Појаснување за пополнување на дополнителните финансиски извештаи