Циркуларен допис_дополнителни насоки за поднесување на извештаи