Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) , во рамки на своите законски надлежности и овластувања, и годинава осмисли и спроведува сет на активности за финансиска едукација на населението.

Меѓу основните цели на АСО е и заштитата на потрошувачите, развивање на свеста за осигурувањето и супервизијата на осигурување, финансиска едукација и инклузија.

Нашата задача, како независен регулатор на осигурителниот пазар, е во континитет да ја подигаме јавната свест и перцепцијата за осигурувањето како јавен интерес на целото општество.

Затоа мај го избравме за месец на финансиската писменост!

За повеќе детали следете не на edukacija.aso.mk и на социјалните мрежи (Facebook, Instagram, LinkedIn)