Во периодот од 27 март до 2 април, 2017 година ќе се одвива традиционалниот настан ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА ПАРИ. Овој настан се случува на глобално ниво и е со единствена цел да се зголеми финансиското знаење на населението.

Агенцијата за супервизија на осигурување е голем поддржувач на оваа иницијатива и по тој повод ќе организира бројни активности во насока на поголема едукација и зголемување на финансиското знаење од областа на осигурувањето, за граѓаните, а особено младата популација.