Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во РС. Македонија во 2019 година