Новото системско решение за земјоделското осигурување ќе овозможи бројни бенефити за земјоделците, но и за осигурителните компании. Со вклучувањето на државата како партнер за двете страни земјоделското осигурување ќе стане масовно и лесно достапно, а секторот ќе биде многу поотпорен на шокови. Ова е вистинско време за негова имплементација особено сега кога ги чувствуваме негативните последици од климатските промени.  Повеќе детали на следниот линк https://agrotim.mk/shajnovski/ во интервјуто на проф.д-р Крсте Шајноскипретседател на Советот на експерти на АСО за порталот www.agrotim.mk