Испит за осигурителни брокери – практичен дел 16.11.2023г.