Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите пријавени кандидати за обука за застапници во осигурување односно осигурителни брокери, дека обуката ќе се одржи во просториите на Европски Универзитет. 

Распоредот за обуката за застапници во осигурување можете да ја симнете тука.
Распоредот за осигурителни брокери можете да ја симнете тука.