Ве известуваме дека Агенцијата за супервизија на осигурување на 23.01.2017 година се пресели во нови деловни простории, кои се наоѓаат на следната адреса:

Ул, Македонија б.б. – “Палата Лазар Поп-Трајков“ – 5-ти кат, 1000 – Скопје