Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува лицата кои на ден 10.5.2016 година го положиле стручниот испит за застапник односно за брокер –  теоретски дел,  дека стручниот испит за застапници односно брокер – практичен дел ќе се одржи на ден 25.5.2016 година од 10:00 до 12:00 часот.

Испитот ќе се одржи во Испитниот центар кој се наоѓа на следната локација:

ул. Христо Смирненски бр. 30 ламела 1 (во близина на Универзална сала), прикажано на сликата во прилог.

 

Распоредот на испити за застапници

Распоредот на испити за брокери

Локација