Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува лицата кои на ден 19.4.2016 година го положиле стручниот испит за застапник односно за брокер –  теоретски дел,  дека стручниот испит за застапници односно брокер – практичен дел ќе се одржи на ден 4.5.2016година од 11:00 до 13:00 часот ( за застапник ) и  од 14:00 до 16:00 часот ( за брокер).

Испитот ќе се одржи во Испитниот центар кој се наоѓа на следната локација:

ул. Христо Смирненски бр. 30 ламела 1 (во близина на Универзална сала), прикажано на сликата во прилог.

 

Распоредот на испити за застапници

Распоредот на испити за брокери

Локација