Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува лицата кои на ден 19.4.2016 година и 4.5.2016 не го положиле стручниот испит за застапник односно за брокер –  теоретски дел и практичен дел,  дека стручниот испит за застапници односно брокер – теоретски дел(второ полагање) ќе се одржи на ден 10.5.2016 година од 08:30 до 13:00 часот ( за застапник ) и  од 13:00 до 15:30 часот ( за брокер).

Испитот ќе се одржи во Испитниот центар кој се наоѓа на следната локација:

ул. Христо Смирненски бр. 30 ламела 1 (во близина на Универзална сала).

 

Распоредот на испити за застапници

Распоредот на испити за брокери

Локација