Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите пријавени кандидати дека поправниот испит за застапници во осигурување односно осигурителни брокери се презакажува за следниот работен ден  23.12.2014 година , во 15:30 часот, во просториите на Европски Универзитет.

Пријавите за поправен испит освен по пошта може да се достават и по електронски пат,  на адреса  armin.ukikj@aso.mk најдоцна до 22.12.2014 година.

Кандидатите кои ќе го полагаат испитот, потребно е да бидат во просториите на Европски Универзитет најдоцна до 15:00 часот.

Пријавата за поправен испит  за застапници во осигурување можете да ја симнете тука.
Пријавата за поправен испит за осигурителни брокери можете да ја симнете тука.