Во врска со донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на акцијата “Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. 03.12.2014 година (среда), е неработен ден за граѓаните на Република Македонија.

Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите пријавени кандидати дека поправниот испит за застапници во осигурување односно осигурителни брокери се презакажува за следниот работен ден  04.12.2014 година , во 15:30 часот, во просториите на Европски Универзитет.

Пријавите за поправен испит освен по пошта може да се достават и по електронски пат,  на адреса armin.ukikj@aso.mk најдоцна до 02.12.2014 година.

Кандидатите кои ќе го полагаат испитот, потребно е да бидат во просториите на Европски Универзитет најдоцна до 15:00 часот.

Пријавата за поправен испит  за застапници во осигурување можете да ја симнете тука.
Пријавата за поправен испит за осигурителни брокери можете да ја симнете тука.