Првата регионалната конференција на ЕВРОПА РЕ, “Развој на пазарите за осигурување од невреме и катастрофални ризици во Југоисточна Европа: Од концепт до реалност”, се одржa во х.Гранит, Охрид, од 12 до 15 октомври 2011 година.

Конференцијата беше заеднички организирана од Светската банка, UNISDR (Секретаријат во рамките на ООН за меѓународна стратегија за намалување на катастрофите), Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија и Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Македонија.

На конференцијата учествуваа преку сто претставници од различни институции кои се од важност за осигурителната индустрија. Меѓу присутните беа високи државни претставници и регулатори за осигурителниот пазар од Македонија, Србија и Албанија, претставници на друштвата за осигурување, како и технолошки компании за мапирање на ризици. Исто така, на конференцијата присуствува претставници од Босна и Херцеговина, Црна Гора и Молдавија.

Во текот на трите дена на конференцијата, учесниците на конференцијата го објаснија чекор по чекор процесот на градење на пазарите за осигурување од невреме и катастрофални ризици во Југоисточна Европа. Прво, производите треба да бидат достапни и по цена и по соодветни типови на ризици. Второ, производите треба да бидат стандардни кај сите земји-членки и со ист квалитет. Трето, купување и продавањето на осигурителните производи, како и наплатата на штетите побарувања, мораат да бидат едноставни како за друштвата за осигурување, така и за клиентите.

За повеќе информации и за презентациите од конференцијата кликнете тука

http://www.europa-re.eberlesystems.ch/index.php?page=Full_Description_of_October_2011_Europa_RE_Conference_