АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ И НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ОБЈАВУВААТ КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

АЈДЕ ДА ГО ПРОСЛАВИМЕ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕ СО СЛИКАЊЕ НА ЦРТЕЖ И ПИШУВАЊЕ НА ПЕСНА:

ПРВА КАТЕГОРИЈА НА ТЕМА: ШТЕДЕЊЕ
ВТОРА КАТЕГОРИЈА НА ТЕМА: ОСИГУРУВАЊЕ

Учесниците на конкурсот треба да испратат:
–        ликовна творба за учесниците од основното образование; и
–        литературна творба – поезија за учесниците од средното образование,

на зададените теми: „И ЈАС УМЕАМ ДА ШТЕДАМ“ или „ШТО ЗНАЧИ ЗА МЕНЕ ОСИГУРУВАЊЕТО НА ДОМОТ И СЕМЕЈСТВОТО“.

Крајниот рок за доставување на творбите е 28 октомври 2015 година.

повеќе..