КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО – 31 ОКТОМВРИ

 

НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ И АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОБЈАВУВААТ

КОНКУРС ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

АЈДЕ ДА ГО ПРОСЛАВИМЕ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО ‒ 31 ОКТОМВРИ СО СЛИКАЊЕ ЦРТЕЖ И ПИШУВАЊЕ ПЕСНА:

ПРВА КАТЕГОРИЈА НА ТЕМА:

Ш Т Е Д Е Њ Е ‒ „И ЈАС УМЕАМ ДА ШТЕДАМ“

ВТОРА КАТЕГОРИЈА НА ТЕМА:

О С И Г У Р У В А Њ Е ‒ „ШТО ЗНАЧИ ЗА МЕНЕ ОСИГУРУВАЊЕТО НА ДОМОТ И СЕМЕЈСТВОТО“

– Учениците од основното образование треба да испратат на конкурсот литературна и/или ликовна творба ‒ поезија на една или на двете зададени теми.
– Учениците од средното образование треба да испратат на конкурсот литературна и/или ликовна творба ‒ поезија на една или на двете зададени теми.

 

повеќе..