Како дел од Деновите на финансиска едукација (24 до 26 ноември), Агенцијата за супервизија на осигурување подготви краток квиз за тестирање на вашето познавање на различни аспекти на осигурувањето!

Квизот содржи 10 прашања, а точните одговори ги добивате веднаш по внесување на одговор. Можете да пристапите на квизот на следниот линк.