Месечни податоци за осигурување – неживот јули 2023

Месечни податоци за осигурување – живот јули 2023