Месечни податоци за осигурување живот, април 2023 година