Месечни податоци за осигурување – неживот јуни 2023

Месечни податоци за осигурување – живот јуни 2023