Наградени по конкурс за деца и млади по повод светскиот ден на штедењето – 31 октомври за 2016 година