Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им честитаме. Јавно доделување на наградите не сме во можност да организираме заради состојбата со тековната здравствена криза и пандемијата.

На Конкурсот за ученици од основното образование, од 1 до 5 одделение, во категорија ликовна творба- цртеж, на тема “Осигурувањето како заштита на мојата иднина’’, наградени се следниве ученици:

ЛИКОВНА ТВОРБА – ЦРТЕЖ, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Ема Цветкова IV oдделение, ООУ Мирчев Ацев, Ѓорче Петров- Скопје
  • Алек Антевкси, I одделение , ООУ „Вук Караџиќ„ – Куманово
  • Андреј Стојанов (дигитален цртеж), V одделение, ООУ „Ванчо Прке“ –  Штип

На Конкурсот за ученици од основното образование, од 6 до 9 одделение, во категорија литературна творба-песна, на тема ’’Полисата за осигурување е моја инвестиција’’ наградени се следниве ученици:

ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – ПЕСНА, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Дебора Анастасова VI  одделение, ООУ „Св. Кирил и Методиј“, Велес
  • Лука Богдановски VII одделение , ООУ,,Димитар Миладинов“- Центар, Скопје
  • Димитар Цветаноски VII одделение, ООУ „Св Климент Охридски„– Македонски Брод

На Конкурсот за ученици од средно образование,, во категорија литературна творба-расказ/есеј,  на тема ’’Животот е полн со изненадувања, осигурувањето е моја  финансиска безбедност и заштита“,наградени се следниве ученици:

 ЛИТЕРАТУРНA ТВОРБА – РАСКАЗ/ЕСЕЈ, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Татјана Јовановска,  I година,  СУГС „Ѓорѓи Димитров„, Карпош – Скопје (есеј)
  • Магдалена Алексовска,  II година, СОУ “Богданци” Богданци (есеј)
  • Костанца Билбиловска , IV година, СОУ Гимназија  „ Гостивар“- Гостивар (расказ)