Нова брошура на АСО: Во неколку чекори како и каде да пријавите штета. Погледнете ја на следниот линк