Агенцијата за супервизија на осигурување, на 1-ви ноември, 2013 година, во 10ч. во хотелот “Александар Палас”, одржа свечена манифестација по повод Денот на осигурувањето. На настанот свечено обраќање имаа г. Зоран Ставрески, Заменик Претседател на Владата и министер за финансии, г. Климе Попоски, претседател на Совет на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и г. Зоран Нарашанов, претседател на Управниот одбор на Национално биро за осигурување.

 

 

 

 

 

 

Во рамки на свечениот дел од страна на претседателот на Агенцијата за супервизија на осигурување, г. Климе Попоски беа доделени Плакетата за најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2013 година и единаесет (11) Уверенија за положен стручен испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (трета генерација на актуари).

Веднаш по свечениот дел, беше прогласена за отворена и Петтата меѓународна конференција за осигурување, под наслов “Предизвици на осигурителната индустрија во Република Македонија“ организирана од Националното биро за осигурување. На Конференцијата присуствуваа и претставници од Агенцијата за супервизија на осигурување кои земаа активно учество во панел дискусиите и исто така, учествуваа со презентација за состојбата на осигурителниот пазар во Република Македонија.