Агенцијата за супервизија на осигурување на 13.9.2015 година, со почеток во 12ч, во своите простории, одржа прес конференција, на тема Остварувањата во осигурителниот сектор во првата половина на 2015 година и проекциите за тековната година.

Пред претставниците од медиумите се обратија г. Климе Попоски, претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување и г. Зоран Стојановски, извршен член на Советот на експерти.

За повеќе информации кликнете тука.