Our services 1

Друштвото за застапување во осигурување ПРВА ЗАСТАПНИЧКА АГЕНЦИЈА АД, Скопје

    Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6/1 кат 2

Веб-страна 

+389/75-772-496 | info@pza.mk

READ MORE

Осигурително брокерско друштво ГАП ОСИГУРУВАЊЕ АД Тетово

ул. Скопски пат бр. 7, Тетово 1200

ВЕБ-СТРАНА 

+389 78 599-268 | info@gapos.mk

READ MORE

АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп

ул. 11 Октомври бр 25, Скопје e-mail: info@insumak.mkтел. 3 11 51 88 факс 3 13 71 54

11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17, 2, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје

ул. Пајак бр. 9/1-1, Скопје.мејл: info@mbroker.mk

READ MORE

ПРВА ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов,  бр. 6/1, кат 2, 1000 Скопје

ВЕБ-СТРАНА | ПОСЕБНИ УСЛОВИ

тел: +389 2 3122 980 | e-mail: info@prvaziovt.mk

1, 2, 19, 21,

READ MORE

ПРОТЕКТОР АД ПРИЛЕП

ул. Крушевска “ број 21- Прилеп

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
тел: 073 555 006 | e-mail: dzo.protektor@gmail.com

READ MORE

ПРО-ИНС АД Скопје

Бул. Партизански Одреди бр. 1/кат 2, локал 8, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
тел: 2 3217 355 | e-mail: info@proins.mk

READ MORE

СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД СКОПЈЕ

ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

Триглав Осигурување АД

ул. ,,8-ми Септември,, бр. 16 зграда Хипериум, Скопјеe-mail:  osig@triglav.mkтел. 5 10 22 22факс: 5 10 22 22

11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17, 2, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

Сава осигурување АД Скопје

ул. Железничка, бр. 41, Општина Центар,  Скопје e-mail:  contact@sava.com.mk

тел.  5 10 15 00 факс: 5 10 15 02

11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17, 2, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

Евроинс Осигурување

бул. 8-ми Септември бр. 19А, Скопјеe-mail:  osig@euroins.com.mkтел. 3 22 89 04 факс: 3 11 71 94 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

READ MORE

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп

ул. Железничка бр. 41, Скопјеe-mail: winner@winner.mkтел. 3 23 16 31 факс:3 23 16 32

11, 12, 13, 14, 15, 17, 1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

Еуролинк

ул. Пиринска бр. 23, Скопје.e-mail:  eurolink@eurolink.com.mk ,тел. 3 28 93 01 факс: 3 23 16 25

11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17, 2, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

ГРАВЕ НЕЖИВОТ АД СКОПЈЕ

ул. Пиринска бр. 23/1-1-1-5, Општина Центар, Скопје e-mail:тел. 3 215 515 факс:

18, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

READ MORE

Уника

адреса бул. Илинден бр. 1, Скопје e-mail:  info@uniqa.mkтел. 3 12 59 20 факс: 3 21 51 28

11, 12, 13, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ АД Скопје

ул. Железничка бр. 41, Скопје, e-mail:  contact@cro.mkтел. 3 21 58 83 факс: 3 21 50 61

1, 2, 19, 21,

READ MORE

Осигурителна полиса

Бул. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 26, Скопјеe-mail:  info@insurancepolicy.com.mkтел. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 факс: 3 29 07 89

11, 12, 13, 15, 16, 17, 1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје e-mail:  office.skopje@grawe.atтел. 3 11 88 54; 3 10 96 73 факс: 3 11 88 55

1, 2, 19, 21,

READ MORE

ХАЛК Осигурување

ул. Мајка Тереза бр. 1, влез 2, Скопјетел. 3 12 23 85 факс: 3 21 57 80

12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,

READ MORE

Кроација Осигурување – Неживот

ул. Железничка, бр. 41, Скопјеe-mail:  contact1@crosig.mk тел: 3 21 56 14 факс:3 25 11 11

11, 12, 13, 14, 16, 17, 1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

READ MORE

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

1, 2, 19, 21,

READ MORE

БД БРОКЕР АД Дебар

ул. Скопска бр. 1/2-1, Дебар

Веб-странаРегистар на брокери
e-mail: bdbroker1@hotmail.com | тел: 078466660 и 078923777

READ MORE

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “Илинден”  бр. 1, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

1, 2, 19, 20, 21,

READ MORE

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Бул. 8-ми Септември бр.16, деловна зграда Хипериум, 1000 Скопје

Веб-страна | Посебни услови
тел: 02 5 102 222 | e-mail: osig@triglav.mk

1, 2, 19, 21,

READ MORE

ЕУРО ЕКСПЕРТС

бул. Кочо Рацин бр.38/3/13, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел/факс: 3 21 72 17

READ MORE

ОБД ЕУРОМАК БРОКЕР

ул. Киро Гавриловски Бр. 7,1/1, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел 3 23 2 9 51 факс: 3 23 12 52

READ MORE

ИН – БРОКЕР

Ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.28

ТДЦ Унија кат 4, 1000 Скопје.
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел. 3 21 53 03 факс. 3 21 53 01

READ MORE

ВФП

ул. Загрепска бр.28-б, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел. 3 29 84 72 факс: 3 29 83 55

READ MORE

Л.И.Ф.Е Македонија, Скопје

Ул. Иван Козаров бр. 2, Скопје

READ MORE

МОБИЛИТИ БРОКЕР

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 51, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 3 18 14 01 факс: 3 18 14 09

READ MORE

СЕДА БРОКЕР

ул. Скупи, бр. 18, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел:   2 267 1200

READ MORE

НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ

ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2 Кочани

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 33 270 211

READ MORE

ЈДБ БРОКЕР

ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, кат 1 локал 16, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 2 322 5810

READ MORE

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР

Ул. Шарски одред бр. 10-2, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 5 20 82 22 факс:3 21 60 46

READ MORE

ВИНЕРС ГРУП АД

ул. 11-ти Октомври бр. 25, кат 8, Скопје

тел. за контакт: +389 (70) 325-051

e-mail: info@winnersgroup.mk | ВЕБ: https://www.winnersgroup.mk/

READ MORE

Акционерско Осигурително Брокерско Друштво МИНТ ИНС АД Скопје

ул. Пиринска бр. 52, 1000 Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел/факс: 2 46 51 70 hristina.blazevska@mintins.mk

READ MORE

ЛЕГРА

бул. Јане Сандаски бр. 13/А-59, Скопје

тел. за контакт: +389 (76) 443-424

e-mail: office.skopje@legra-ib.com | ВЕБ: https://www.legra.cc/

READ MORE

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ул.Народен Фронт бр. 29/32, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

СУПЕР БРОКЕР АД Скопје

Ул. Александар Урдаревски бб, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ул. Маршал Тито бр. 4/1, Струмица

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

АЛФА БРОКЕР АД Куманово

Ул. Доне Божинов бр. 2 Куманово

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

КОРАБ ИНС

ул. Србија бр. 25

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 2 44 46 07

READ MORE

МАКОАС Брокер, Струмица

Ул. Јанко Цветинов бр.43 Струмица

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ЦЕРТУС

Ул. Методија Андонов Ченто бр. 15А, Скопје
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 02/3256-391

READ MORE

MOЕ Осигурување

ул. Никола Парапунов, бр. 41, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
Тел: 3 051 000

READ MORE

М БРОКЕР АД СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр. 81-1/1.2, Скопје

тел. за контакт: +389 (70) 242-403

e-mail: info@mbroker.mk | ВЕБ: https://mbroker.mk/

 

READ MORE

НОБ Независен Осигурителен Брокер АД Скопје

ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 3 299 929

READ MORE

ГрЕКо Интернационал АД Скопје

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/1, кат 4 ДП1, Скопје

тел. за контакт: +389 (2) 511-2684

e-mail:  office.mk@greco.mk | ВЕБ: https://greco.services/mk/

 

READ MORE

ЦВО БРОКЕР АД

ул. 15-ти Корпус бр. 292, Охрид

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ПРЕМИУМ ИНШУРЕНС АД, СКОПЈЕ

ул. Мајаковски бр. 31-5, Скопје

тел. за контакт: +389 (71) 220-067

mail:  contact@premiuminsurance.mk | ВЕБ-СТРАНА

 

READ MORE

АСУЦ БРОКЕР АД

Бул. Александар Македонски бр. 26Б, Гази Баба, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД

бул. Партизански Одреди 37, локал 17, Скопје

READ MORE

МЕГА БРОКЕР АД, Скопје

Кеј 13 Ноември, зграда 3/18, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ЕНСА БРОКЕР АД Скопје

ул. 1723 бр. 7, Сарај, Скопје

тел. за контакт: +389 (2) 203-0646

e-mail: ensa.broker@gmail.com | ВЕБ: https://ensabroker.com.mk/

READ MORE

AМ БРОКЕР АД , Скопје

Ул. 16-та Мак. Бригада бр. 2

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ВИА БРОКЕР АД, Скопје

ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопјe

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ВЕБЕР ГМА АД, Битола

ул. 27 Март бр. 14, Скопје

тел. за контакт: +389 (75) 441-172

e-mail: weber.gma@outlook.comm | ВЕБ: https://www.weber-gma.mk/

READ MORE

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

бул. Св. Климент Охридски 45, кат 1, Скопје

ВЕБ-СТРАНА | РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ
тел: 3 111 244

READ MORE

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД, Битола

ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

МАК ТРЕНД БРОКЕР АД, Скопје

бул. Кочо Рацин бр. 20/1-4, Скопје

тел. за контакт: +389 (02) 5511-770; +389 (78) 222-187

e-mail: info@maktrendbroker.mk | ВЕБ: http://maktrendbroker.mk/

READ MORE

ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје

бул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје

тел. за контакт: +389 (2) 263-0222

e-mail: info@porscheleasing.com.mk | ВЕБ: https://www.porscheleasing.com.mk/kontakt-1

READ MORE

ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија

бул. Гевгелија бр. 2, Гевгелија

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ул. 1, Ново Село бр.3Б, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

АУРОН БРОКЕР АД, Струга

ул. Индустриска бр. 4 - Босна/Путеви, Струга

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ул. Пролет бр. 9А, Скопје

Веб-страна | Регистар на осигурителни брокери

READ MORE

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 35/1, Скопјетел: +389 (0)2 3 099 9999 | e-mail: info@onebroker.mk

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

БРОЛИНС АД, Скопје

ул. Даме Груев бр.28, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

READ MORE

ТРЕНД МР

ул. Васил Ѓорѓов 22/50, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел:3 25 07 86

READ MORE

АКТИВА ОСИГУРУВАЊЕ

Бул. 11 Октомври бр. 25-7/714, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел: 3 25 07 85 , 3 25 07 87 , 3 25 07 82

READ MORE

ЛАЈОН ИНС АД Скопје

Ул. Булевар АВНОЈ бр. 20/2-23, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел. 2 45 40 04

READ MORE

САФЕ ЛИФЕ

Ул. Пиринска бр. 23, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел: 3 222 818

READ MORE

ФОРТИС ПРО АД Скопје

Ул. 11-ти Октомври Бр. 1А/ шести кат, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
Тел: 2 614 85 47

READ MORE

РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Ул. Максут Садик  бр. 11, Скопје

Веб-страна
Тел: 3 175 633

READ MORE

ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп

ул. Кузман Јосифоски, бр. 8, Прилеп

Веб-страна 
Тел: 048 400 098

READ MORE
Facebook
LinkedIn