Our services 3

АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп

ул. 11 Октомври бр 25, Скопје e-mail: info@insumak.mkтел. 3 11 51 88 факс 3 13 71 54

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје

ул. Пајак бр. 9/1-1, Скопје.мејл: info@mbroker.mk

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ПРОТЕКТОР АД ПРИЛЕП

ул. Крушевска “ број 21- Прилеп

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
тел: 073 555 006 | e-mail: dzo.protektor@gmail.com

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ПРО-ИНС АД Скопје

Бул. Партизански Одреди бр. 1/кат 2, локал 8, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
тел: 2 3217 355 | e-mail: info@proins.mk

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД СКОПЈЕ

ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

Триглав Осигурување АД

ул. ,,8-ми Септември,, бр. 16 зграда Хипериум, Скопјеe-mail:  osig@triglav.mkтел. 5 10 22 22факс: 5 10 22 22

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Сава осигурување АД Скопје

ул. Загребска бр 28А , Скопје e-mail:  contact@sava.com.mkтел.  5 10 15 00 факс: 5 10 15 02

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Евроинс Осигурување

бул. 8-ми Септември бр. 19А, Скопјеe-mail:  osig@euroins.com.mkтел. 3 22 89 04 факс: 3 11 71 94 

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп

ул. Железничка бр. 41, Скопјеe-mail: winner@winner.mkтел. 3 23 16 31 факс:3 23 16 32

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Еуролинк

ул. Пиринска бр. 23, Скопје.e-mail:  eurolink@eurolink.com.mk ,тел. 3 28 93 01 факс: 3 23 16 25

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

ГРАВЕ НЕЖИВОТ АД СКОПЈЕ

ул. Пиринска бр. 23/1-1-1-5, Општина Центар, Скопје e-mail:тел. 3 215 515 факс:

Класи на осигурување:

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18,

READ MORE Веб Страна

Уника

адреса бул. Илинден бр. 1, Скопје e-mail:  info@uniqa.mkтел. 3 12 59 20 факс: 3 21 51 28

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18,

READ MORE Веб Страна

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ АД Скопје

ул. Костурски херои, бр. 38, 4 кат, Скопје e-mail:  contact@cro.mkтел. 3 21 58 83 факс: 3 21 50 61

Класи на осигурување:

1, 2, 19, 21,

READ MORE Веб Страна

Осигурителна полиса

Бул. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 26, Скопјеe-mail:  info@insurancepolicy.com.mkтел. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 факс: 3 29 07 89

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје e-mail:  office.skopje@grawe.atтел. 3 11 88 54; 3 10 96 73 факс: 3 11 88 55

Класи на осигурување:

1, 2, 19, 21,

READ MORE Веб Страна

ХАЛК Осигурување

ул. Мајка Тереза бр. 1, влез 2, Скопјетел. 3 12 23 85 факс: 3 21 57 80

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

Кроација Осигурување – Неживот

ул. Костурски херои, бр. 38,  Скопјеe-mail:  contact1@crosig.mk тел: 3 21 56 14 факс:3 25 11 11

Класи на осигурување:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,

READ MORE Веб Страна

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

Класи на осигурување:

1, 2, 19, 21,

READ MORE Веб Страна

БД БРОКЕР АД Дебар

ул. Скопска бр. 1/2-1, Дебар

Веб-странаРегистар на брокери
e-mail: bdbroker1@hotmail.com | тел: 078466660 и 078923777

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “Илинден”  бр. 1, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

Класи на осигурување:

1, 2, 19, 20, 21,

READ MORE Веб Страна

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Бул. 8-ми Септември бр.16, деловна зграда Хипериум, 1000 Скопје

Веб-страна | Посебни услови
тел: 02 5 102 222 | e-mail: osig@triglav.mk

Класи на осигурување:

1, 2, 19, 21,

READ MORE Веб Страна

ЕУРО ЕКСПЕРТС

бул. Кочо Рацин бр.38/3/13, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел/факс: 3 21 72 17

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ОБД ЕУРОМАК БРОКЕР

ул. Киро Гавриловски Бр. 7,1/1, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел 3 23 2 9 51 факс: 3 23 12 52

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ИН – БРОКЕР

Ул.Митрополит Теодосие Гологанов бр.28

ТДЦ Унија кат 4, 1000 Скопје.
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел. 3 21 53 03 факс. 3 21 53 01

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВФП

ул. Загрепска бр.28-б, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел. 3 29 84 72 факс: 3 29 83 55

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

Л.И.Ф.Е Македонија, Скопје

Ул. Иван Козаров бр. 2, Скопје

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

МОБИЛИТИ БРОКЕР

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 51, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 3 18 14 01 факс: 3 18 14 09

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

СЕДА БРОКЕР

ул. Скупи, бр. 18, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел:   2 267 1200

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ

ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2 Кочани

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 33 270 211

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЈДБ БРОКЕР

ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, кат 1 локал 16, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 2 322 5810

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР

ул. Максим Горки бр. 16/3бр. 11/1-4, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 5 20 82 22 факс:3 21 60 46

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВИНЕРС ГРУП АД

Скопје, ул. 11-ти Октомври бр. 25 спрат 8, Скопје,тел. за контакт: 070325051,e-mail: info@winnersgroup.mk , ВЕБ |ВИНЕРС ГРУП АД

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

Акционерско Осигурително Брокерско Друштво МИНТ ИНС АД Скопје

ул. Пиринска бр. 52, 1000 Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел/факс: 2 46 51 70 hristina.blazevska@mintins.mk

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЛЕГРА

Ул. Филип Втори Македонски бр. 19/1-25, Скопје
тел: 3 22 13 25 | e-mail: office.skopje@legra-ib.com
Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ул.Народен Фронт бр. 29/32, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

СУПЕР БРОКЕР АД Скопје

Ул. Александар Урдаревски бб, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ул. Маршал Тито бр. 4/1, Струмица

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

АЛФА БРОКЕР АД Куманово

Ул. Доне Божинов бр. 2 Куманово

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

КОРАБ ИНС

ул. Србија бр. 25

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 2 44 46 07

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

МАКОАС Брокер, Струмица

Ул. Јанко Цветинов бр.43 Струмица

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЦЕРТУС

Ул. Методија Андонов Ченто бр. 15А, Скопје
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 02/3256-391
Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

MOЕ Осигурување

ул. Никола Парапунов, бр. 41, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
Тел: 3 051 000

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

НОБ Независен Осигурителен Брокер АД Скопје

ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје
Веб-странаРегистар на осигурителни брокери
тел: 3 299 929
Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЦВО БРОКЕР АД

ул. 15-ти Корпус бр. 292, Охрид

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

АСУЦ БРОКЕР АД

Бул. Александар Македонски бр. 26Б, Гази Баба, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД

бул. Партизански Одреди 37, локал 17, Скопје

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

МЕГА БРОКЕР АД, Скопје

Кеј 13 Ноември, зграда 3/18, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ОБД ЕНСА БРОКЕР

ул. 1723 бр. 7, Сарај, Скопје

Веб-страна 

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

AМ БРОКЕР АД , Скопје

Ул. 16-та Мак. Бригада бр. 2

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВИА БРОКЕР АД, Скопје

ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопјe

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВЕБЕР ГМА АД, Битола

ул. Михајло Бојаџиев бр. 6, Битола

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

бул. Св. Климент Охридски 45, кат 1, Скопје

ВЕБ-СТРАНА | РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ
тел: 3 111 244

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД, Битола

ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

МАК ТРЕНД БРОКЕР АД, Скопје

Бул. Кочо Рацин бр. 20/1-14, Скопје

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје

бул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје

Веб-страна 

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија

бул. Гевгелија бр. 2, Гевгелија

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЕОС БРОКЕР АД Скопје

ул. Перо Наков бр. 3, Скопје

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ул. 1, Ново Село бр.3Б, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

АУРОН БРОКЕР АД, Струга

ул. Индустриска бр. 4 - Босна/Путеви, Струга

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

ул. Пролет бр. 9А, Скопје

Веб-страна | Регистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 35/1, Скопјетел: +389 (0)2 3 099 9999 | e-mail: info@onebroker.mk

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

БРОЛИНС АД, Скопје

ул. Даме Груев бр.28, Скопје

Веб-странаРегистар на осигурителни брокери

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ТРЕНД МР

ул. Васил Ѓорѓов 22/50, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел:3 25 07 86

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

АКТИВА ОСИГУРУВАЊЕ

Бул. 11 Октомври бр. 25-7/714, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел: 3 25 07 85 , 3 25 07 87 , 3 25 07 82

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ЛАЈОН ИНС АД Скопје

Ул. Булевар АВНОЈ бр. 20/2-23, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел. 2 45 40 04

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

САФЕ ЛИФЕ

Ул. Пиринска бр. 23, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување 
тел: 3 222 818

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ФОРТИС ПРО АД Скопје

Ул. 11-ти Октомври Бр. 1А/ шести кат, Скопје

Веб-странаРегистар на застапници во осигурување
Тел: 2 614 85 47

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Ул. Максут Садик  бр. 11, Скопје

Веб-страна
Тел: 3 175 633

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна

ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп

ул. Кузман Јосифоски, бр. 8, Прилеп

Веб-страна 
Тел: 048 400 098

Класи на осигурување:

READ MORE Веб Страна
Facebook
LinkedIn