На 14.10.2010 година со почеток во 14 часот, во просториите на Европски Универзитет, Агенцијата започнa со спроведување на првата обука за застапници во осигурувањето.

Обуката беше отворена од страна на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата кој им посака добредојде на присутните и успех на обуката. Исто така, обраќање имаше и г. Жан Пјер Даниел кој во моментов е со консултантски ангажман во Агенцијата и има долгогодишно искуство во областа на посредувањето во осигурувањето.

Агенцијата очекува преку овој процес на едукација да се зајакне професијата на застапување во осигурувањето и значително да се подобри општата состојба на пазарот на осигурување во Република Македонија.

Согласно планот на Агенцијата процесот на едукација е предвиден да се реализира во повеќе групи. Агенцијата на својата веб страница ќе ги објавува сите информации во врска со обуката.