На 14-ти март, 2012 година, членовите на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување остварија работна средба во Виена, во седиштето на Австриската Осигурителна Асоцијација.

Целта на оваа посета беше да се одржи презентација од страна на Агенцијата за развојот на пазарот на осигурување во Република Македонија во изминатиов период пред потенцијални австриски инвеститори.