Агенцијата за супервизија на осигурување на 11 септември 2015 година, организираше еднодневна конференција насловена „Предизвици и трендови на глобалната осигурителна индустрија и нивното влијание на осигурителната индустрија во Македонија“.

Конференцијата имаше за цел да ја запознае релевантната домашна јавност со глобалните трендови и предизвици во осигурителната индустрија.

На конференцијата беа присутни истакнати гости предавачи, претставници од регулаторни тела, локалната осигурителната индустрија, академската заедница и претставници од јавни институции од земјата.

На конференцијата свое воведно обраќање имаше г. Климе Попоски, претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

 

Материјалите од Конференцијата се достапни на следниот линк