Препораки и насоки за подобрување, примена на процедури и принципи при прием во осигурување-живот