г. Питер БРАУМУЛЕР – раководител на Сектор за супервизија на осигурување во FMA, Австрија, член  на Извршниот комитет на IAIS, заменик-претседател на  Одборот на EIOPAПремин од Солвентност I на Солвентност II – предизвик за друштвата за осигурување и супервизорите
г. В. Жан Квон – професор по меѓународно осигурување и управување со ризикот, Школата за управување со ризици, Универзитет Сент Џон, Њујорк, САДПроцес на донесување одлуки кај друштвава за осигурување и супервизија на стандардните и нетрадиционални форми на осигурување 

г. Стефан ХОЛЗБЕРГЕР – главен рејтинг директор, А.М. Бест, САДКредитен рејтинг во реосигурувањето во 2015 

г. Хрвоје ПАУКОВИЌ – директор, Хрватско биро за осигурување, ХрватскаРастот на осигурителната индустрија и улогата на Здружението за осигурување 

г. Андре ВАН ВАРЕНБЕРГ – претседател на BIPAR комитетот за брокери, БелгијаПредизвици и трендови за осигурителните посредници 

г. Сунил Вјас– извршен директор за глобалните пазари, AXCO, Лондон, Велика Британија

 

Меѓународните практики и прашања што може да влијаат на Македонија