На 17 септември 2018 година во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурување предавање за вработените на Агенцијата одржаа Piotr Manikowski, Ph.D., професор на катедрата за осигурување, Jacek Lisowski, Ph.D., професор и раководител на катедрата за осигурување, на Универзитетот за Економија и Бизнис во Познањ, Р.Полска.

 

 

 

 

 

Вработените на Агенцијата имаа можност да се запознаат поблиску со карактеристиките на пазарот на осигурување во Р.Полска, главните осигурителни производи, институциите и регулативата за пазарот на осигурување. Покрај ова, беше презентиран и концептот на осигурувањето на кредити, како брзорастечка класа на осигурување во Полска што привлекува особено внимание, како за друштвата за осигурување, така и за супервизијата на осигурување.