19. Осигурување на живот

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ АД Скопје

ул. Железничка бр. 41, Скопје, e-mail:  contact@cro.mkтел. 3 21 58 83 факс: 3 21 50 61

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје e-mail:  office.skopje@grawe.atтел. 3 11 88 54; 3 10 96 73 факс: 3 11 88 55

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “Илинден”  бр. 1, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

Класи на осигурување:

1 2 19 20 21

Веб Страна Посебни Услови

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Бул. 8-ми Септември бр.16, деловна зграда Хипериум, 1000 Скопје

Веб-страна | Посебни услови
тел: 02 5 102 222 | e-mail: osig@triglav.mk

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ПРВА ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов,  бр. 6/1, кат 2, 1000 Скопје

ВЕБ-СТРАНА | ПОСЕБНИ УСЛОВИ

тел: +389 2 3122 980 | e-mail: info@prvaziovt.mk

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови
Facebook
LinkedIn