6. Осигурувањето на пловни објекти (каско)

АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп

ул. 11 Октомври бр 25, Скопје e-mail: info@insumak.mk тел. 3 11 51 88 факс 3 13 71 54

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Триглав Осигурување АД

ул. ,,8-ми Септември,, бр. 16 зграда Хипериум, Скопје e-mail:  osig@triglav.mk тел. 5 10 22 22 факс: 5 10 22 22

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Сава осигурување АД Скопје

ул. Загребска бр 28А , Скопје e-mail:  contact@sava.com.mk тел.  5 10 15 00 факс: 5 10 15 02

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Евроинс Осигурување

бул. 8-ми Септември бр. 19А, Скопје e-mail:  osig@euroins.com.mk тел. 3 22 89 04 факс: 3 11 71 94  

Класи на осигурување:

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп

Ул. Борис Трајковски бр. 62, Скопје e-mail: winner@winner.mk тел. 3 23 16 31 факс:3 23 16 32

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Еуролинк

ул. Пиринска бр. 23, Скопје. e-mail:  eurolink@eurolink.com.mk , тел. 3 28 93 01 факс: 3 23 16 25

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Уника

адреса бул. Илинден бр. 1, Скопје e-mail:  info@uniqa.mk тел. 3 12 59 20 факс: 3 21 51 28

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18

Веб Страна Посебни Услови

Осигурителна полиса

Бул. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 26, Скопје e-mail:  info@insurancepolicy.com.mk тел. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 факс: 3 29 07 89

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Кроација Осигурување – Неживот

ул. Костурски херои, бр. 38,  Скопје e-mail:  contact1@crosig.mk тел: 3 21 56 14 факс:3 25 11 11

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови
Facebook
LinkedIn
Големина на фонт
Контарст