2. Здравственото осигурување

АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп

ул. 11 Октомври бр 25, Скопје e-mail: info@insumak.mkтел. 3 11 51 88 факс 3 13 71 54

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Триглав Осигурување АД

ул. ,,8-ми Септември,, бр. 16 зграда Хипериум, Скопјеe-mail:  osig@triglav.mkтел. 5 10 22 22факс: 5 10 22 22

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Сава осигурување АД Скопје

ул. Железничка, бр. 41, Општина Центар,  Скопје e-mail:  contact@sava.com.mk

тел.  5 10 15 00 факс: 5 10 15 02

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Евроинс Осигурување

бул. 8-ми Септември бр. 19А, Скопјеe-mail:  osig@euroins.com.mkтел. 3 22 89 04 факс: 3 11 71 94 

Класи на осигурување:

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп

ул. Железничка бр. 41, Скопјеe-mail: winner@winner.mkтел. 3 23 16 31 факс:3 23 16 32

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Еуролинк

ул. Пиринска бр. 23, Скопје.e-mail:  eurolink@eurolink.com.mk ,тел. 3 28 93 01 факс: 3 23 16 25

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Уника

адреса бул. Илинден бр. 1, Скопје e-mail:  info@uniqa.mkтел. 3 12 59 20 факс: 3 21 51 28

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18

Веб Страна Посебни Услови

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ АД Скопје

ул. Железничка бр. 41, Скопје, e-mail:  contact@cro.mkтел. 3 21 58 83 факс: 3 21 50 61

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

Осигурителна полиса

Бул. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 26, Скопјеe-mail:  info@insurancepolicy.com.mkтел. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 факс: 3 29 07 89

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје e-mail:  office.skopje@grawe.atтел. 3 11 88 54; 3 10 96 73 факс: 3 11 88 55

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ХАЛК Осигурување

ул. Мајка Тереза бр. 1, влез 2, Скопјетел. 3 12 23 85 факс: 3 21 57 80

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

Кроација Осигурување – Неживот

ул. Железничка, бр. 41, Скопјеe-mail:  contact1@crosig.mk тел: 3 21 56 14 факс:3 25 11 11

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “Илинден”  бр. 1, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

Класи на осигурување:

1 2 19 20 21

Веб Страна Посебни Услови

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Бул. 8-ми Септември бр.16, деловна зграда Хипериум, 1000 Скопје

Веб-страна | Посебни услови
тел: 02 5 102 222 | e-mail: osig@triglav.mk

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ПРВА ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов,  бр. 6/1, кат 2, 1000 Скопје

ВЕБ-СТРАНА | ПОСЕБНИ УСЛОВИ

тел: +389 2 3122 980 | e-mail: info@prvaziovt.mk

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА

ул. „Јане Сандански” бр.15, 7000 Битола, РС Македонија

тел.: +389 076 511 811 • 047 512 053

e-mail:info@zoil.mkwww.zoil.mk

Класи на осигурување:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Веб Страна Посебни Услови
Facebook
LinkedIn