1. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на лицето Агрон Таири,
  2. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на лицето Арт Гаши,
  3. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, на лицето Дритон Азизи,