• Решение за измена на седиште на Акционерското друштво за осигурување ВАРДАР Скопје;
  • Годишен план за теренска контрола.