1. Решение за издавање дозвола за воведување на класа два (2) во работењето на КРОАЦИА НЕЖИВОТ
  2. Решение за издавање согласност измена на статут на КРОАЦИА НЕЖИВОТ.