1. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,